آدرس دفتر فروش سنگ تلاش : تهران جاده قدیم قم بهشت زهرا جنب باربری شمال گرگان سنگ تلاش

 تلفن های تماس :  02155205808

 موبایل : 09122098303