انواع سنگ مزار از لحاظ نوع و جنس سنگ به دسته بندی های زیر تقسیم میشود :

 انواع سنگ مزار نانو از لحاظ نوع و جنس سنگ به دسته بندی های زیر تقسیم میشود :

 

سنگ سفید نانو :

این سنگ مصنوعی میباشد و از ترکیب مجدد سنگهای طبیعی معدن با مواد افزودنی دیگر همچون یمانی سفید و پلیمرهای مخصوص و ... به وجود می آید و در رنگهای مختلف میتواند تولید شود ولی به عنوان سنگ مزار سفید نانو که از چین وارد ایران میشود مورد استفاده قرار میگیرد . این سنگ به اسم سنگ مرمر گرانیت مصنوعی معروف است ( به این علت که مقاومت این سنگ مانند سنگ گرانیت میباشد و زیبایی آن مانند سنگ های مرمر میباشد ) .